Posiadamy zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizacji i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego nr 196  oraz wszelkie wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu osób.


  • Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób nr: 00213/F1/04
  • Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób nr : 00349/F3/07
  • Licencja na krajowy przewóz osób nr: 00211548
  • Licencja na międzynarodowy przewóz osób nr: OU003058
  • Pilot wycieczek - przewodnik terenowy Puławy- Kazimierz Dolny- Nałęczów - Janowiec